Medische info

Hondeziekte

Hondenziekte komt zowel bij honden als fretten voor. Vooral jonge dieren zijn er gevoelig voor. Dieren met hondenziekte kunnen hier erg ziek van zijn of er zelfs aan sterven.

De verschijnselen van hondenziekte zijn koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, soms wordt ook het zenuwstelsel aangetast; soms ontstaat er een verdikking van de hoornlaag op de neus en voetzolen (hard pad disease).

 

Hondenziekte wordt meestal door direct contact overgebracht. Het virus overleeft relatief kort in de omgeving. Door vaccinatie komt hondenziekte steeds minder voor. Toch zijn er de laatste jaren uitbraken van hondenziekte gemeld in een aantal Europese landen.

 

Tegen hondenziekte hoeven we maar één keer in de drie jaar te vaccineren.