Medische info

Myxomatose

Myxomatose is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte dat wordt veroorzaakt door een virus.

Het Myxoma-virus wordt verspreid door bloedzuigende insecten, zoals muggen en vlooien en wordt daarom gemakkelijk overgedragen van wilde op tamme konijnen. Echter kan dit virus ook door direct contact tussen konijnen verspreid worden.

Een konijn dat besmet raakt, ontwikkelt vrij snel ernstige symptomen.
Vaak zien we het eerst dikke, vochtige zwellingen (Myxomen genaamd) op de kop en genitaliën.
Andere symptomen zijn slaperige ogen, met een melkachtige oog uitvloei, koorts, sloom zijn,  niet willen eten.
Binnen een paar dagen kunnen de zwellingen rond de ogen zo ernstig worden dat ze blindheid kunnen veroorzaken. Eten en drinken wordt steeds moeilijker.

Op basis van de klinische verschijnselen kan de dierenarts een waarschijnlijkheidsdiagnose vast stellen.

Er bestaat geen behandeling tegen het Myxoma-virus. Het konijn wordt symptomatisch behandeld.

De prognose bij Myxomatose is niet goed.
Konijnen kunnen Myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn.
Over het algemeen leidt een Myxomatose-infectie binnen twee weken tot de dood. Slechts 10% van de besmette konijnen overleeft de infectie.

Om te voorkomen dat een konijn besmet raakt met het Myxoma-virus adviseren wij u om uw konijn jaarlijks te laten vaccineren met Nobivac Myxo-RHD. Dit is mogelijk vanaf een leeftijd van 5 weken oud.

Een noodvaccinatie (vaccineren wanneer het dier al is besmet) kan helpen. Dit is echter alleen mogelijk bij dieren die nog niet erg ziek zijn.

Vaccinatie is vaak verplicht voor konijnen die naar pensions of konijnenopvang gaan.

Daarnaast kunt u proberen contact met (wilde) konijnen en stekende insecten te voorkomen. Gebruik bijvoorbeeld een klamboe om insecten zoveel mogelijk te weren. Daarnaast kunt u speciale sprays of druppels gebruiken. Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.
Zorg voor een zo goed mogelijke hygiëne! Houdt de hokken, voerbakken, drinkbakjes en flesjes schoon.