Medische info

VHD of RHD bij konijnen

VHD staat voor Viral Haemorrhagic Disease, maar wordt ook afgekort met VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease).
Het is een dodelijk en zeer besmettelijk virus, waartegen we preventief kunnen vaccineren.

Naast de, al in Nederland voorkomende VHD1, bestaat er sinds 2015 ook een andere variant van VHD: namelijk VHD2.
Ook hazen overlijden aan deze ziekte.

 

 

 

VHD wordt door een virus veroorzaakt.
Het virus kan overgebracht worden door direct contact met besmette konijnen of stekende insecten. Daarnaast kan dit virus ook vele maanden in de omgeving overleven en zo via groenvoer, stro, hooi of besmette kleding uw konijn besmetten.

 

De meeste met VHD-besmette konijnen sterven snel, vaak binnen 24 tot 48 uur. Vaak is er geen sprake van zichtbare verschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn.

Bij konijnen die langer blijven leven (met name bij VHD2), kunnen de symptomen sterk variëren. Gedurende ongeveer twee weken kunnen deze konijnen algemeen ziek zijn. Andere mogelijke symptomen zijn gewichtsverlies, benauwdheid, koorts, stuiptrekkingen en bloedingen. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze plots overlijden.

 

 

Pathologisch onderzoek (sectie) is de enige manier om VHD officieel vast te stellen.
Wanneer een konijn plotseling overlijdt, moet er rekening worden gehouden dat er sprake kan zijn van VHD.

Wanneer een eigenaar meerdere dieren heeft, adviseren wij het overleden dier verder te laten onderzoeken door een patholoog om zeker te zijn of het wel of niet of VHD gaat.

Bij vermoeden van VHD is een strenge hygiëne van levensbelang!

 

Er bestaat op dit moment nog geen behandeling voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het VHD-virus.
Konijnen worden symptomatisch behandeld.

De prognose bij VHD is niet goed.
Bij meer dan 80% van de met VHD1-besmette konijnen treedt sterfte meestal twee à drie dagen na infectie op.
De prognose bij VHD2-besmetting is gunstiger. Zo’n 30 tot 95% van de besmette konijnen overleeft de infectie.

 

Om te voorkomen dat een konijn besmet raakt met het VHD-virus adviseren wij u om uw konijn jaarlijks te laten vaccineren met Nobivac Myxo-RHD en/of Filavac VHD K C+V.

Een noodvaccinatie (vaccineren wanneer het dier al is besmet) heeft geen zin.

Vaccinatie is vaak verplicht voor konijnen die naar pensions of konijnenopvang gaan.
Als uw konijn groter risico loopt op een VHD2 besmetting (bijvoorbeeld in pensions, opvangcentra of bij een uitbraak) raden wij aan uw dier iedere zes maanden te vaccineren met Filvac VHD K C+V.

Daarnaast kunt u proberen contact met (wilde) konijnen en stekende insecten te voorkomen. Gebruik bijvoorbeeld een klamboe om insecten zoveel mogelijk te weren. Daarnaast kunt u speciale sprays of druppels gebruiken. Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.
Zorg voor een zo goed mogelijke hygiëne! Houdt de hokken, voerbakken, drinkbakjes en flesjes schoon.